– Göteborgs väder blogg –
Många har ringt och skrivit, hur är det i göteborg, har det regnat. Väderbloggen samlar in och sprider information kring ämnet Göteborgsväder. Hur påverkar det invånarna? Blir det värre? Vilka trender råder och vad kan vi göra för att hindra utvecklingen? Hur påverkas Göteborgs källarkultur om havsvattennivån stiger 8 meter på 100 år? Varför är holländare världens längsta folk? Finns det ett samband mellan träning, snabbmat och pyramider? Vad blir naturrutan baklänges?

What is the impact of Gothenburg basement culture if the sea level rises 8 meters in 100 years? Why is Dutch world's longest people? Is there a relationship between exercise, fast food and pyramids? What will be the nature of the box backwards?

Contact: info at erlandssons . se
17:41
01:14
01:43
01:42
01:12
01:09
01:06
01:03
00:56
00:52
00:49
00:38
03:01
00:44
00:44